می‏‌توانم سفارشم را تلفنی ثبت کنم ؟

 خیر، ثبت سفارش بصورت تلفنی امکان پذیر نیست.