چگونه می توانم قبل از ثبت سفارش از سایز انتخابی مطمئن شوم؟

در صفحه هر محصول و در قسمت مشخصات ابعاد قسمت های مختلف محصول درج شده است که با مقایسه آن با پای خود می توانید سایز صحیح را انتخاب نمایید