بعد از اینکه سفارشم ثبت نهایی شد ، چه زمانی میتوانم آن را تحویل بگیرم ؟

متاسفانه به دلیل منظم نبودن سیستم کاری اداره پست، نمی توان روز دقیق دریافت را تعیین کرد.ولی این اطمینان به شما داده می شود که حداکثر دو روز کاری بعد ثبت سفارش، ارسال از طرف مجموعه عاطیسا انجام می شود